A nevelőszülőket ünnepelték Debrecenben

Lehetetlen nincs” címmel indított országos akciót a kormány. Ennek célja, hogy népszerűsítsék a nevelőszülői hálózatot, hogy minél több gondozott gyerek nevelkedhessen családban. A program országos megnyitója Debrecenben volt.

Kapcsolattartás házirendje

Intézményünknél jelenleg három kapcsolattartó helységet biztosítunk a kapcsolattartók/kapcsolattartásra jogosult személyek számára.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

 • A HÁZIREND a kapcsolattartó helyiségekben tartózkodó valamennyi kapcsolattartóra/kapcsolattartásra jogosult személyre továbbá ott tartózkodóra vonatkozik.
 • Kérjük a kapcsolattartó helyiségek eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és baleset-védelmi szabályokat betartani.
 • Kapcsolattartás során őrizzék meg a játékok „épségét”, és „tisztaságát”.

A helység elhagyásakor, ott minden esetben rendet kell hagyni, a szemetet célszerű az erre használatos kosárba dobni.

A folyosó végén lévő mellékhelyiséget rendeltetésének megfelelően kell használni, minden esetben tisztán hagyva.

A kapcsolattartó helyiségekbe behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer, telefon, laptop) felelősséget nem vállalunk.

Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről azonnal tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét.

 • Amennyiben az időjárás engedi, úgy lehetőség nyílik a szakszolgálattal szemben lévő parkban kapcsolatot tartani. Ez azonban csakis a nevelőszülői tanácsadó/a kapcsolattartás felügyeletéért felelős szakember beleegyezésével, mérlegelésével történhet meg.
 • A kapcsolattartó/kapcsolattartásta jogosult személy a kapcsolattartás során köteles az ellátást nyújtó személlyel, illetve az ellátást nyújtó intézmény munkatársaival a gondozott gyermek érdekét szolgáló módon együttműködni.

A kapcsolattartó/kapcsolattartásra jogosult személy a gyermek előtt becsmérlő/provokáló kifejezéseket, megjegyzéseket a gyermeket gondozó nevelőszülőre/ gyermekvédelmi gyámra /nevelőszülői tanácsadóra nem tehet.

Ezen magatartás a találkozás/kapcsolattartás azonnali leállítását vonja maga után.

    Az agresszív, más módon provokatív, a kapcsolattartás nyugodt, otthonos, biztonságos légkörét és sikeres működését veszélyeztető magatartás a találkozás/kapcsolattartás azonnali leállítását vonja maga után.

A kapcsolattartáson ittas, drogos állapotban/tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt megjelenő kapcsolattartó/kapcsolattartásra jogosult személy a kapcsolattartáson nem vehet részt.

Amennyiben a kapcsolattartás eseményei indokolják, a portaszolgálatot biztosító személy- és vagyonőri feladatokat ellátó munkatárs jogosult értesíteni, kihívni a rendőrséget, tűzoltóságot, mentőket.

SPECIÁLIS SZABÁLYOK:

Emberi Erőforrások Minisztériuma a kialakult járványügyi helyzetnek miatt, 2020. május 22-én kiadott „Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító
intézmények és a javítóintézetek részére”-nek megfelelően a következő speciális szabályok kerülnek a kapcsolattartás házirendjébe beépítésre:

 • Az Intézményben kihelyezésre kerültek a szükséges fertőtlenítőszerek (kézfertőtlenítő készülék az Intézmény több pontján), amelynek használata szükséges a kapcsolattartás megkezdése előtt és a kapcsolattartás befejezésekor.
 • A kapcsolattartásra jogosultak folyamatosan tájékozódhatnak a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett információkról (www.koronavirus.gov.hu),nyomon követhetik az Operatív Törzs bejelentéseit, valamint az Intézet honlapján (hbmtgysz.hu), illetve az Intézményben kifüggesztve rendelkezésre állnak információk arról, hogy mit tehetnek az ellátottak és a dolgozók maguk és a környezetük védelme érdekében.
 • Az egészség megőrzése érdekében csak egészségesen jelenhetnek meg a résztvevők az Intézményben.
 • kapcsolattartások során meg kell tartani a biztonságos távolságot (1,5 méter) és továbbra is szükséges a fertőzés megelőzését szolgáló védőeszközök használata.
 • Az alapvető higiéniai szabályok, valamint a köhögési etikett fokozott betartása szükséges a gyermekek és fiatal felnőttek, a munkatársak valamint az intézménybe érkező személyek körében:
 • Kézmosási és - fertőtlenítési lehetőségek megteremtésre kerültek (amennyiben a kapcsolattartáson étkezésre kerül sor, úgy étkezés előtt és étkezés után, a kapcsolattartásra érkezés előtt és után, szennyezett felszínnel való érintkezés után, az intézménybe történő belépéskor). Azok használata a kapcsolattartáson résztvevőknek szükséges, hiszen ezáltal is csökkenthető a fertőzés lehetősége..
 • A kéz higiénéről való tájékoztatás (plakát, piktogram a kézmosók fölött) kifüggesztésre került az Intézmény több pontján. Papírtörlők és szappan biztosított a mosdókagylóknál. Tüsszentés és köhögés esetén papír zsebkendő használata, amit azonnal szemetesbe kell dobni, majd alapos kézmosás szükséges.
 • A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést mellőzni kell.

Az ellátást szolgáló helyiségeket rendszeresen szellőztetni szükséges és fertőtlenítésüket el kell végezni.  A kapcsolattartó helyiségek a munkaidő kezdetén, azt követően használatuk szerint a kapcsolattartó szobák kiürülésekor, kapcsolattartások befejezése után fertőtlenítésre kerülnek.

Az egy helyiségben tartózkodó szülők és gyermekek, valamint szakemberek (személyek) számát korlátozni szükséges, annak érdekében, hogy a megfelelő védőtávolság (1,5 méter) biztosított legyen. Amennyiben a gyermekek és kapcsolattartásra jogosultak, valamint szakemberek  száma miatt nem megvalósítható a távolság betartása (és ha az a kapcsolattartás  céljával nem ellentétes), úgy minden esetben a szabadban javasolt a kapcsolattartás megvalósítása.

A kapcsolattartás házirendjének, bármely pontjának megszegése esetén az érintett szakember hivatalból jelzést küld a kapcsolattartást szabályozó hatóság felé és indokolt.