Az intézmény feladatai a jogszabályok szerint

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében szakszolgáltatásként biztosítja

a) a gondozási hely meghatározásával,

b) az ideiglenes elhelyezési feladatot ellátók kijelölésével,

c) a nevelőszülői hálózat működtetésével

d) az örökbefogadás szakmai előkészítésével,

e) a gondozott gyermek gondozásával,

f) egyes nevelésbe vett gyermek gyámságával, gondnokságával, a Gyvt. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti hivatásos gyámsággal,

g) a szaktanácsadással,

h) a nyilvántartással,

i) a megyei bizottság működtetésével

befogadó otthon működtetésével.

kapcsolatos feladatellátást.

 

A területi gyermekvédelmi szakszolgálat a megyei intézményrendszer, és a társszervek felé szolgáltatási, szervezési, tanácsadói és gondozási feladatokat is végez.

 

Ellátottak-gondozottak:

 • Ideiglenesen elhelyezett kiskorúak
 • Átmeneti nevelt kiskorúak
 • Tartós nevelt kiskorúak
 • Örökbe fogadhatóvá nyilvánított kiskorúak
 • Utógondozói ellátásban részesülő fiatalkorúak
 • Utógondozottak
 • Azok a 0-24 éves korú gyerekek és fiatal felnőttek, akik átmenetileg, tartósan, vagy ideiglenesen vérszerinti családjukban nem nevelkedhetnek.

 

Az intézmény szolgáltatásainak szakmai céljai:

 • Nevelőszülői hálózatával befogadó, szeretetteljes családias nevelési közeget biztosítani minden ellátott gyermek számára
 • A szakellátás keretében minél magasabb színvonalon biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását.
 • A gondozási hely kiválasztásakor fontos, hogy minden gyermek a számára legmegfelelőbb helyre kerüljön, szem előtt tartva a gyermek szociális, mentális és fizikai szükségleteit.
 • Fő szakmai cél ezáltal,  az otthont nyújtó ellátások, különös tekintettel a nevelőszülői hálózat minőségi fejlesztése.
 • A gyermekvédelmi törvényben megfogalmazott alapelvek minél hatékonyabb érvényesítése: lehetőleg minden gyermek családi körben éljen. Az alapellátás irányába hangsúlyozni a család megtartó erejét. Szakellátás kertében elősegíteni a vér szerinti családba való hazagondozást.     

 

 

  Organogram