Emmi Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság X/1777/2021/GYERGYÁM számú tájékoztatója a látogatási és az intézmény elhagyási tilalom megszűnéséről.

Látogatási és intézmény-elhagyási tilalom meghosszabbítása

Országos Tisztiorvos 15717-5/2021/EÜIG számú Határozatával elrendelte a gyermekvédelmi intézményekben elrendelt látogatási és intézmény-elhagyási tilalom 2021. április 19. napjáig történt meghosszabbításáról.

Látogatási és intézményelhagyási tilalom gyermekvédelmi intézményekben

Az Országos Tisztifőorvos 15717-3/2021/EÜIG számú határozata a látogatási és intézményelhagyási tilalom elrendelése gyermekvédelmi intézményekben.

Örökbefogadás

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk szervezésében térítésmentesen vehetnek részt az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamon.

Az örökbefogadói tanfolyamon az örökbe fogadni szándékozó akkor vehet részt, ha:

  • az alkalmassági vizsgálata során az örökbefogadásra való alkalmasságának megállapítására tesz javaslatot a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, vagy
  • az alkalmasságát a gyámhatóság véglegessé vált határozata megállapította.

Az örökbefogadói tanfolyamot az örökbe fogadni szándékozó személy az örökbefogadás engedélyezése tárgyában hozott határozat véglegessé válásáig végezheti el.

Az örökbefogadói tanfolyam részletes, a szülői kompetenciák fejlesztését célzó képzési programját a miniszter által jóváhagyott és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon közzétett Egységes Képzési Program tartalmazza.

A tanúsítvány megszerzését követő 5 éven belül az örökbe fogadni szándékozó személy nem vehet részt ismételten az örökbefogadói tanfolyamon, kivéve, ha később házasságkötését követően a tanfolyamot még nem végzett házastársával közösen kívánja ismételten elvégezni a tanfolyamot.

A jelentkezési lapokat a szakszolgálati igazolással együtt minél hamarabb küldjék meg intézményünk részére postai úton (4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9.), vagy e-mailben (orokbefogadas@hbmtgysz.hu).

2020 évben a következő időpontban tervezzük örökbefogadói tanfolyam indítását

  • 2020. november
  • 2020. december

Névváltozás

Kedves Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk elnevezése 2020. október 01 napjától Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat – ra változott. A 4030 Debrecen Tégláskert utca 68. szám alatt található lakásotthonunk elnevezése ezzel egy időben Befogadó Gyermekotthon lett.

Látogatási és kijárási tilalom feloldása

HATÁROZAT megtekintése

Tisztelt Érdeklődő!

2020. március 8. napján életbe lépett Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményeinek tekintetében alkalmazott látogatási tilalom, mely visszavonásig érvényes.

A határozat jogi értelemben a gyermekvédelmi intézményekre nem vonatkoztatható, azonban mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében kérem Önt, hogy e-mailen és/vagy telefonon tájékozódjon örökbefogadás tekintetében az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: orokbefogadas@hbmtgysz.hu

telefon: +36-52/310-333

Megértését köszönöm!

Szülők és hozzátartozók tájékoztatása

A Kormány a kijárási korlátozást Budapest és Pest megye területén a 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelettel továbbra is fenntartja, valamint a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet értelmében más területeken megszünteti.

A Kormány ezen rendeletéi nem módosítanak az Országos Tisztifőorvos által korábban meghozott határozatok értelmében elrendelt látogatási, valamint intézményelhagyási tilalmat érintő rendelkezésein.

Ezek tehát továbbra is érvényben vannak.

Az intézmény továbbra is szigorúan betartja az érvényben lévő látogatási, valamint az intézmény-elhagyási tilalmat, az ellátottak védelme, megóvása érdekében.

Érthető az az igény, hogy az intézményben élő hozzátartozóját láthassa, vagy élő kapcsolatba kerüljön vele, de ez továbbra sem engedélyezett.

Továbbra is kerülni kell az élő kontaktust, a kapcsolatot telefonon és online formában tartsa az intézmény lakójával, hozzátartozójával!

Közös érdekünk, hogy a hozzátartozók egészségét továbbra is megóvjuk!

Látogatási és kijárási tilalom

HATÁROZAT megtekintése

Szülők és hozzátartozók tájékoztatása

Tisztelt Szülő!
Tisztelt Hozzátartozó!

2020. március 8. napján életbe lépett Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményeinek tekintetében alkalmazott látogatási tilalom, mely
visszavonásig érvényes.

A határozat jogi értelemben a gyermekvédelmi intézményekre nem vonatkoztatható, azonban a gyermekek egészségének megőrzése érdekében kérem Önt, hogy amennyiben van rá lehetőség, a
következő időszakban a gyermekkel történő kapcsolattartás egyéb formában kerüljön lefolytatásra (telefon, skype, egyéb elektronikus eszközök révén).

A gyermekek érdeke mindannyiunk számára elsődleges szempont, ebben a vírussal és egyre terjedő fertőzéssel terhelt időszakban szeretnénk megóvni őket a megbetegedéstől, valamint attól, hogy azt egymás között továbbadják. Fertőzéshullámot indíthat el egyetlen beteg gyermek is, ha a közösségen belül megfertőzi társait, akik között nem egy esetben beteg, legyengült immunrendszerű gyermekek is nevelkednek. Amennyiben mégis a személyes kapcsolattartás mellett dönt, kérem, vegye figyelembe a személyes higiénére vonatkozó javaslatokat, kapcsolattartásra érkezést követően mosson kezet, valamint a kapcsolattartás alkalmával lehetőség szerint ne érintkezzen a gyermekkel közvetlenül. A megelőzés érdekében a látogatók számára az intézményben a fertőtlenítő eszközök rendelkezésre állnak, kérem azok használatát.

Kérem Önt, hogy saját gyermeke mellett ebben a fertőzéssel terhelt időszakban más gyermekekre is úgy legyen figyelemmel, ahogy a saját gyermeke egészségét óvja a megbetegedésektől.

Megértését nagyon köszönöm.

Debrecen, 2020. március 12.

Tisztelettel:
Erdei Sándor
igazgató

Tájékoztatás nevelőszülők, és nevelőszülőnek jelentkezők részére:

A Befogadlak program keretében új, a nevelőszülőségről szóló, arról széles körű tájékoztatást nyújtó honlap indult:

www.neveloszuloiprogram.hu

Családi nap Püspökladányban, 2018. szeptember 15.

A nevelőszülőket ünnepelték Debrecenben

Lehetetlen nincs” címmel indított országos akciót a kormány. Ennek célja, hogy népszerűsítsék a nevelőszülői hálózatot, hogy minél több gondozott gyerek nevelkedhessen családban. A program országos megnyitója Debrecenben volt.

Dehir - A nevelőszülőket ünnepelték Debrecenben

Alföldtv lehetetlen nincs

A Lélek védelmében

Az Alföld Televízió stábja arra vállalkozott, hogy négyrészes sorozatában bemutassa, mi motiválja a nevelőszülőket, hogyan léptek erre a felelősségteljes és önzetlen útra, és kik azok a tanácsadók, akik nap mint nap küzdenek azért, hogy ezeknek a nehéz sorsra jutott gyermekeknek az élete boldogsággal teli és felhőtlen lehessen.

A sport mint lehetőség

A szakellátásban nevelkedő gyerekek a saját családjukban élő társaikhoz képest hátránnyal indulnak minden szempontból. Azok a nevelt gyerekek, akik ezen felül egyéb fogyatékossággal is rendelkeznek, még nehezebb helyzetben vannak. Ezeknek a gyerekeknek is szükségük van az önbizalom növelésére, ennek érdekében pedig meg kell találni számukra a megfelelő lehetőséget, legyen az képzőművészet, sport, vagy bármi egyéb.

A sportban elért siker erősíti az önbizalmat, rangot ad a közösségben, az átlag feletti sportteljesítmény kiugrási lehetőséget is biztosít. A sportteljesítményekkel egy fogyatékos ember is el tudja magát fogadtatni a társadalomban, ő is lehet példa épek és fogyatékosok számára egyaránt. A sportnak óriási a jelentősége az életesélyek, a társadalmi elfogadás szempontjából. A fogyatékosok társadalmi integrációjának fontos feltétele, hogy az épek ne sajnálattal, szánalommal tekintsenek rájuk, ne is idegenkedjenek tőlük. Az állóképesség, a mozgásügyesség fejlesztése nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a munkára is alkalmassá válhasson egy fogyatékos ember. A mozgáskorlátozottaknak van leginkább szükségük arra, hogy sokat foglalkozzanak a mozgásukkal, ezáltal állapotuk javításával. Az emberekben nem tudatosodik kellően az, hogy a szellemi teljesítményekhez szükség van fizikai és idegrendszeri állóképességre.

Sokszor a szülőkkel is nehéz megértetni, mit jelent a gyerek számára a sport, nehéz meggyőzni, hogy engedjék értelmi fogyatékos gyermeküket versenyezni. Féltik, óvják sérült gyereküket, mert sebezhetőnek tartják, s talán éppen ezzel gátolják a fejlődését. Pedig ezeknek a sokszor meglehetősen ingerszegény környezetben élő gyerekeknek nagy élmény, örömforrás egy-egy ilyen verseny, nemcsak a győzelem, hanem a részvétel is. Az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekek nagy része ép gyermekközösségben él, ahol fogyatékossága révén ő a buta, a kigúnyolt, a peremhelyzetben lévő. Ezeknek a gyerekeknek az érem, az oklevél, a győzelem, a jó helyezés tartást, rangot, megbecsültséget ad. Ugyanez igaz a mozgássérültre, illetve bármilyen fogyatékos emberre is.

Egy mozgásszervi problémákkal küszködő gyereknek több és differenciáltabb mozgásra van szüksége, mint ép társának. A nem megfelelő feltételek közötti integrált nevelés növelheti a hátrányokat. Egy zseniális képességű siket diák egy felkészületlen tanár mellett nem tudja kibontakoztatni átlag feletti képességeit, így hátrányosabb helyzetbe kerül, mintha speciális nevelési intézményben tanulna. Különösen igaz ez a testnevelésre, a sportra. Furcsa például az, hogy integrált intézménybe járó mozgássérült vagy gyengén látó gyereket testnevelésből felmentenek pusztán azért, mert nincs kellő szakértelem vagy feltételrendszer az ő helyben történő testnevelésére. Ezáltal egy ilyen gyerek fejlesztési esélyei romlanak.

Magyarországon 1929-től tartják számon a mozgáskorlátozottak sportját. Külföldön először hivatalosan a svédországi Solna játékokon, majd a 23 ország részvételével 1975-ben megrendezésre került franciaországi világversenyen, a Saint-Etienne-i Világjátékokon képviselte magyar mozgáskorlátozott sportoló hazánkat.

Hazánkban egymást erősítve és segítve egyszerre fejlődött a mozgáskorlátozott személyek hazai és  nemzetközi sportélete, annak versenyrendszere.  Megkezdődött a hazai egyesületi, illetve a versenyek szervezeti kereteinek kiépülése. Az 1980-as évek elejére jellemző volt, hogy sorra alakultak a hazai sportegyesületek Egerben, Pécsett, Nagykanizsán, Kaposváron, Nyíregyházán és Debrecenben, és a sportágankénti bajnoki rendszerek bevezetése megsokszorozta a hazai versenyzési lehetőségeket, és egyben az adott sportág minőségi fejlődését. Az egyesületekben tért hódított a tudatosan és rendszeresen végzett, szakemberek által irányított edzésmunka.

Magyarországon először  mozgáskorlátozottak számára világbajnokságot 1986-ban  ülőröplabda sportágban Pécs városában az  MTSB (Mozgáskorlátozottak Testnevelési és Sportbizottsága) rendezte meg. Ez az első olyan hazai sportesemény volt, ahol a sportoló mozgáskorlátozottak nagyon magas színvonalú sportteljesítménnyel az írott és elektronikus sajtó jóvoltából hasonlóan az „épek” sportjához a közvélemény gondolkodásán változtatni lehetett.  Az ország sport iránt érdeklődő lakossága először kap teljes körű tájékoztatást egy sportoló fogyatékosok számára rendezett világeseményről.  Hazánkban ettől az eseménytől mondhatjuk, hogy a sport szakemberek is „igazi” sportolóknak kezdik tekinteni a fogyatékos sportolóinkat.

Hazánk 1983 óta rendelkezik nemzetközi sportszervezet tagsági jogával, mert csak ekkor csatlakozhatott az ISOD-hoz (International Sports Organization for the Disabled).


A sport jótékony hatását tapasztalják azok a különböző fogyatékossággal rendelkező (korábban akár szakellátásban is nevelkedett) gyermekek, akik egy debreceni asztalitenisz sportegyesület keretein belül kapnak lehetőséget a rendszeres testmozgásra. Egy 16 éves lány, aki testvéreivel együtt átmeneti nevelésben volt, majd családba fogadták őket, oxigén-hiánnyal született, agyi bénulást kapott. Három éve asztaliteniszezik. A sportba való bekerülését az edzőjének köszönheti elsősorban, aki megszólította az utcán, hogy van-e kedve a sporthoz. A jelenleg 7. osztályos enyhe értelmi fogyatékos lány, akinek mozgási nehézségei is vannak, azóta rendszeresen eljár az edzésekre. A sportba való kerülése után fél évvel vett rész először versenyen. A rendszeres sportolásnak köszönhetően járása, nagymozgása sokat fejlődött. (Kezdetben a leesett labdáért nem tudott lehajolni.) Figyelmét jobban tudja koncentrálni. 2011. októberében indult versenyen 3. helyezést ért el. Jelenleg olimpiára való felkészítése folyamatban van.

Egy oxigén-hiányos állapotban született, 10 éves kisfiú, - öt éve epilepszia miatt műtéte volt - szintén három éve jár asztaliteniszezni. (Műtéte előtt naponta több rohama volt, jelenleg havonta egy-kettő.) Jobb oldali hemi paresise van. Az edzésekre többnyire az édesanyja kíséri. A gyermek beszéde nem érthető. Öntörvényű, akit a dicséret motivál. Heti három alkalommal vesz részt edzéseken, ami beszédére, figyelemkoncentrációjára, mozgására pozitív hatással van. A sportban való részvétel célja az Ő esetében maga a mozgás, kikapcsolódás, társakkal való együttlét.

A jelenleg nyolc éves T. testvérével együtt átmeneti nevelt volt. A koraszülött kislány több éves elmaradást mutat minden területen. A sportolás következtében mozgása, egyensúlyérzéke, figyelmi koncentrációja sokat fejlődött.

Ezek a példák felhívják a figyelmet a sport fontosságára mind az épek, mind a fogyatékossággal rendelkező emberek életében. A rendszeres testmozgás következtében a központi idegrendszer szabályozása javul, a szervezet jobban ellenáll a betegségeknek, és a jobb közérzet kialakításáért is felelős.Forrás: Új Pedagógiai Szemle, 2000. október

Hortobágyon táboroztunk ….

Meleg teát kortyolgatok az irodában és a nyári tábor fotóit rendezgetem.

Tavasszal, amikor kipattant az ötlet a fejemből, hogy természet közeli táborozást szervezzek a szakellátásban élő gyerekeknek olyan távolinak tűnt még a tábor megvalósítása is, most pedig már a folyosói tablóról a fényképeken mosolyognak ránk a szénabála tetején ugrándozó gyerekek.

Az ötletet tett követte! Gyorsan találtam magam mellé két vállalkozó szellemű kolléganőt – Sági Melindát és Baloghné Kelemen Mariannát - akik lelkesen társultak a szervezésben mellém.


Terveztünk, szerveztünk, pályáztunk, támogatókat kerestünk, telefonáltunk és a lehető leggazdaságosabban költségvetésből sikerült egy tartalmas programot összeállítanunk. Merész ötlettől vezérelve felhívtam a Hortobágy Club Hotel vezetőségét és megkértem őket, hogy árajánlatuk megadásakor vegyék figyelembe, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyerekekkel szeretnénk táborozni, náluk szállást foglalni és a Hortobágy természetvilágát, valamint a régióra jellemző népművészeti értékeket bemutatni a gyerekeknek. Nagyon átgondoltan osztottak szoroztak és végül egy olyan kedvezményes árat kaptunk, mely lehetővé tette azt, hogy a gyerekkel öt napot egy négycsillagos szállodában töltsük el, annak minden szolgáltatást és kényelmét kihasználva.

Köszönet a Hortobágy Club Hotel vezetőségének és dolgozóinak a felejthetetlen napokért és azért, hogy a társadalmi felelősségvállalás tükrében lehetővé tették, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek kedvezményes lehetőséggel náluk táborozzanak.


A táborba a gyerekek hajdúnánási lakásotthonokból valamint hajdúhadházi és téglási nevelőszülőktől érkeztek.

Kolléganőimmel mindent megtettünk azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a táborban és élményekkel gazdagon térjenek haza.

Alig érkeztünk haza a táborból, máris megszületett Mező Brigitta táborozó kislány által készített színes élménybeszámoló, melyet örömmel olvastunk mi szervezők is, és ezt szeretnénk mindenkivel megosztani.


Nyéki Barbara táborszervező

 

Képek a fotógalériában megtekinthetők.

Nevelőszülő tanácsadók kirándulása október 26-27.

 

Közös szakmai tanácskozáson vettek részt a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által működtetett nevelőszülői hálózat és a Szent Lukács Görög Katolikus nevelőszülői hálózat szakemberei. Kihasználva a gyönyörű, verőfényes őszidőt, a gazdag programot kínáló rendezvényt, megyénk egyik tájvédelmi arborétumában, a Farkas-szigeten rendezték meg.

A két napos rendezvény gasztronómiai bemutatóval kezdődött, ahol a tájegységre jellemző, nagyobb részt házilag készített ételek, italok kóstolása történt. A debreceni javítós pogácsa (a debreceni szájhagyomány szerint, aki fogyaszt ebből az ízletes tésztaféleségből, jobbá válik. Innen a javító jelző az étel nevében) szinte késztette a résztvevőket a zamatos gyümölcsfőzetek, párlatok fogyasztására. Ezt követően indultak az esetmegbeszélések, a főzőverseny, a sportfoglalkozások, és a pszichológus kollégák közreműködésével a kis csoportos önismereti,- személyiség fejlesztő csoportfoglalkozások, hangsúlyozva a kommunikáció és metakommunikáció jelentős szerepét. A helyi civilek csatlakozása tette lehetővé a szakemberek számára, hogy az egyre nagyobb teret hódító lovas-terápiával ismerkedjenek. A főzőverseny első helyezettje a paprikás hagymaágyon elkészített csirke ételkülönlegesség lett, ami osztatlan sikert aratott. A vacsorát követően, fakultatív program keretében nyílt lehetőség a park bejárására, és néhány önkéntes, az arborétum területén működő bio farmon segítette az almatermés betakarítását. Az esti, közös foglalkozáson helyet kaptak konfliktuskezelésre szolgáló és a fogyatékkal élők megsegítése témakörben kiválasztott, gyengén látók megsegítésére irányuló szituációs feladatok, és szerepjátékok, fejlesztésre került a szakemberek kreativitása, problémamegoldó képessége. Az est folyamán, a szabadidő helyes eltöltése és hobbytevékenység témakörben tartott előadások közül, nagy sikert aratott, a csoport egyik férfi tanácsadójának, (Sz.Mihály) matematika tárgykörben, a „Szögmérés tradicionális eszköze” című előadása. Sajnos, a stressz kezelésről szóló előadás és ezen belül „ A tánc, mint a feszültségoldás eszköze, avagy a „Farkasokkal táncoló’ című tréning, technikai okokra hivatkozva elmaradt. Szakértőktől szerzett információ szerint, a valódi ok, hogy az arborétumban élő farkas populáció, egy igen zajos, nevetését koordinálni nem tudó kiránduló csoport miatt, az arborétumtól legalább 80 km-es távolságra húzódott vissza.

A találkozót, különböző környezeti hatásoknak kitett (a helyszínt vonattal, személygépkocsival, kerékpárral elhagyó) szakemberek értékelték egymástól függetlenül. A rendszerváltást követőn, egyetlen rendezvény, program, nem kapott, 100%-ban „kiváló” minősítést, a fentiekben bemutatott szakmai találkozón kívül.

 

 

Némethné Kovács Ildikó


 

 

"A TGYSZ-nél hagyománya van az osztálykirándulásoknak. Mikor először hallottam, hogy lesz ilyen nem tudtam, hogy kikkel és hogy hanyadikosokat fogunk felügyelni.

A nevelőszülő tanácsadók osztálya számára ez az osztálykirándulás azért volt különleges, mert nyáron az egyházhoz került és korábban itt dolgozó kollégák  is jelen tudtak lenni.Ki így, ki úgy , de 10 óra körül megérkeztünk és hamar belaktuk az erdőt vagyis a Farkasszigetet. Előkerültek a vendég váró pogácsák, pálinkák, a pin-pong ütők, biciklik, bogrács és élveztük az őszi meleget,  egymás társaságát. Sok beszélgetés - mint említettem régen látott kollégák is jelen voltak - jellemezte a délelőttöt. Na, meg a lovasszekerezés - állítólag csak az én csapatom ismerte meg a vágtát is:) Elkészült az estebéd, ami ízletes csirkepaprikás volt, Miki készítésében. A repeták után jól esett a séta - és "fáramászás" . Kis csoportban elkezdődött az Activity-zés, ami elég hamar kiszélesedett. Akinek a közellátás problémát jelentett, annak az "olvasásban" szívesen segítettek, így alakult ki, hogy el kellett mutogatni a gázóraleolvasó szőrmesapkát, terápiás házat, medvetalpat stb. Bár hűvös volt, a pokrócokat magunkra csavarva próbáltuk elviselni a hideget, nyújtani még a napot, mert a kézzel-lábbal való mutogatásokon sokat nevettünk. Másnap is idézgettük még az esti játékot (és azóta is). A reggeli meglepetés a kemencében sütött kenyérlángos volt, ami hamar elfogyott, nagyon finom, puha és meleg volt. Köszönjük a szekerezéssel együtt Máténé Pirikének és férjének.  Csiháné Évike végig jó házigazda volt, figyelt ránk és igyekezett változatos programokat biztosítani.

Örülök, hogy hagyománya van a TGYSZ-ben az osztálykirándulásoknak.Demény Zsuzsa

 

 

FOTÓK A GALÉRIÁBAN MEGTEKINTHETŐK

Családi nap Püspökladányban

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek és fiatalok találkozójának adott otthont az Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladányi Kísérleti Állomásának Arborétuma a szombati, nyárvégi napsütésben.

A programot a Hajdú Bihar Megyei Nevelőszülőkért, Gyermekekért Egyesület és a Püspökladányi nevelőszülők önsegítő csoportja rendezte immár tizenkettedik alkalommal. Harmadik éve a rendezvényt kistérségi szinten 13 település bevonásával rendezik meg.

A találkozót a város alpolgármestere nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy nagy hagyománya van Püspökladányban a nevelőszülői rendszernek, már vannak olyan nevelőszülők, akik maguk is ilyen családban nevelkedtek. Napjainkban Püspökladányban 46 családban 165 gyereknek és fiatal felnőttnek tudnak meleg, szeretetteljes családi légkört biztosítani.

Ezt követően a TGYSZ igazgatója Erdei Sándor köszöntötte a program résztvevőit.

Az alkalmon számos program várta a résztvevőket, kézműves bemutató, lovaglás és kocsikázás, arcfestés, korongozás, similabda készítés és különböző ügyességi versenyek biztosították a jókedvű hangulat hátterét. A rendezvényen közel 150 állami gondozott gyermek és fiatal, valamint természetesen az őket családjukba befogadó nevelőszülők vettek részt.

Csiháné Bényei Éva
 

" A családi nap szervezésével kapcsolatos feladatok hamar megoldásra találtak, amikor a nevelőszülők egy csoportja elvállalta,- a nem is kevés-  250 adag paprikás krumpli elkészítését. Az ideiglenesen összeállt csoport tagjai már kora reggel hozzákezdtek az ebéd elkészítéséhez. Miközben az üstökben dísztolódó hagyma illata már ínycsiklandó módon kavargott a levegőben, addig a területen dolgozó szakemberek és főiskolai hallgatók önkéntesei színes programokkal kedveskedtek a gyerekeknek. Volt itt minden, ami a jókedvhez szükséges, kúszás-mászás, zsákban futás, de legfőképpen kacagás. A pálya mellett pedig hangosan szólt a lelkesítő ,,hajrá, hajrá” biztatás. A fergeteges hangulatot a lufi dobáló verseny pörgette tovább. Természetesen a játékok végén minden résztvevő gyermek megkapta jutalmát. Aki kicsit csendesebb helyszínre vágyott, fazekas segítségével betekinthetett a korongozás rejtelmeibe, vagy a régi idők hangulatát felidéző similabdát készíthette el. A nap folyamán a legkisebbekről sem felejtkeztek el, számukra apró ajándékkal, arcfestéssel, játékokkal készültek a szervezők. A programok ideje alatt a Lovas Baráti Kör Egyesület tagjai a lovagoltatást és szekerezést biztosították.

Délutánra a Farkassziget lassan elcsendesedett. Hogy barátságok kötődtek-e? Erre pontos választ nem tudtak adni, viszont egy újabb élménnyel gazdagabban tértek haza a gyermekek, ez az amiben biztosak a szervezők"

Tóth Judit